=))

Friday, September 30, 2011

Hikmah Perlaksanaan Hukum Hudud Menurut al Quran dan Sains


“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah
 kamu dera masing-masing dengan 100 rotan dan janganlah 
kamu berasa kasihan belas terhadap keduanya dalam 
melaksanakan perintah Allah jika kamu beriman kepada Allah dan 
pada hari kemudian.Hendaklah hadir ketika dijatuhkan hukumun 
terhadap mereka sekumpulan dikalangan orang-orang yang 
beriman” (An-Nur:2, al Quranul Karim)

PANDANGAN ULAMA TAFSIR


Hukuman keatas penzina lelaki dan perempuan yang merdeka, berakal 

dan yang masih bujang atau dara yang masih belum berkahwin adalah 

disebat dengan seratus sebatan setiap seorang. Hikmah memulakan hukuman keatas perempuan dalam kes zina dan memulakan hukuman keatas lelaki ketika kes mencuri adalah kerana kes zina selalunya terjadi disebabkan oleh golongan perempuan yang boleh mengaibkanya lebih daripada lelaki dan lebih memberi kesan keatasnya, manakala dalam kes mencuri pula selalunya berlaku keatas orang lelaki kerana mereka lebih berani dan lebih merbahaya daripada orang perempuan dalam melakukan perkara itu maka didahulukan orang lelaki daripada orang perempuan.Pada zahir ayat ini menerangkan akan ketetapan hukuman keatas 
penzina –penzina iaitu 100 sebatan rotan tetapi telah ditetapkan di dalam 
Sunnah yang Qat’ie dan penzina yang belum berkahwin dan yang telah 
berkahwin. Adapun hukuman bagi penzina yang telah berkahwin ialah 
direjam dengan batu sehingga mati mengikut Sunnah secara lisan dan 
perbuatan. Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu 
Mas’ud Bahawasanya Nabi Muhammad salallahualaihi wasalam telah 
bersabda:


“Tidak halal darah orang-orang Islam kecuali belarkunya salah 
satu daripada tiga perkara iaitu orang yang telah berkahwin 
berzina, orang yang membunuh dengan sengajacdan keluar 
daripada agamanya juga berpecah daripada jamaah orang-orang 
Islam”

Janganlah kamu berlembut dan berasa belas kasihan ketika hendak 
melakukan hukuman keatas penzina kerana ini adalah hukuman yang 
telah ditetapkan oleh Allah juga tidak boleh merosakkan hudud Allah 
yang telah ditetapkan dan sebagaimana  sabda Nabi Muhammad  SAW 
daripada apa yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashab al-Kutub as-
Sittah daripada Aisyah radhiAllahu anha:


“Demi Tuhan yang menciptakan diriku, walaupun sekiranya 
Fatimah bt Muhammad mencuri Sesungguhnya aku akan potong 
tanganya”


Maka dirikanlah hudud keatas orang-orang yang melakukan perbuatan 
zina dan pukullah mereka itu dengan pukulan yang menyakitkan untuk 
memberikan pengajaran keatas mereka jika kamu beriman dengan Allah 
SWT dan hari Akhirat.

Dan dirikanlah hudud secara terang-terangan dihadapan sekumpulan 
daripada orang-orang Islam tambahan balasan bagi orang yang 
berzina.Sesungguhnya penzina-penzina itu apabila disebat di hadapan 
orang ramai akan memberi kesan yang lebih untuk mencegah mereka 
daripada melakukan  perbuatan itu lagi. Telah berkata Qatadah:


"Allah S.W.T telah memerintahkan sekumpulan daripada oraang-
orang yang beriman untuk melakukan penyaksian ketika 
hukuman itu dijalankan adalah kerana untuk memberi 
peringatan, nasihat dan pengajaran".


Kes-Kes zina ini disabitkan dengan salah satu daripada  perkara berikut :

1- Iqrar atau pengakuan : Ini selalunya berlaku ketika pemerintahan 
Islam Keterangan atau penyaksian: Iaitu penyaksian 4 orang saksi lelaki 
yang merdeka, adil dan beragama Islam dan melihat dengan mata mereka 
sendiri. Ini sangat jarang berlaku dan tidak terhasil kecuali sedikit.

2- Mempunyai hubungan dengan perempuan yang tidak mempunyai 
suami yang boleh dikenali baginya.


PERBAHASAN

Apabila Allah menjadikan manusia Allah juga menjadikan bersama 
kejadian manusia itu undang-undang yang dapat mengawal manusia 
daripada terjerumus ke lembah kehinaan dan kesengsaraan akibat 
daripada perbuatan manusia itu sendiri.Terdapat 17 jenis kesalahan yang 
dihukumkan dengan hukum hudud antaranya hukum bagi mereka 
yang melakukan penzinaan.Apabila sabit dua kesalahan terdapat dua 
jenis hukuman bagi dua kategori manusia yang melakukan kesalahan 
itu ;
1. Sebat 100 rotan untuk yang belum berkahwin
2. Rejam sampai mati untuk penzina yang sudah berkahwin

Kenapakah terdapat perbezaan di dalam hukuman yang di jalankan bagi 
kesalahan yang sama tetapi dilakukan oleh jenis manusia yang berbeza?
Sepintas lalu, Ulama’ menggariskan bahawa menghukum mereka yang 
belum berkahwin jika disabitkan kesalahan dengan 100 rotan adalah 
wajar sebagai pengajaran bagi mereka yang melakukanya ataupun remaja 
yang berkeinginan mencubanya. Hukuman sebat ditentukan bagi 
penzina jenis adalah kerana mereka belum pernah merasa nikmat 
perkahwinan.Keinginan mereka adalah disebabkan dorongan nafsu yang 
kadangkala dapat mengatasi fikiran manusia sehingga 
menjerumuskanya melakukan kesalahan zina.

Rejam sampai mati pula adalah hukuman yang dijatuhkan ke atas 
penzina yang sudah berkahwin kerana penzina jenis ini sudah merasai 
nikmat perkahwinan dan tidak ada alasan yang boleh diterima sebagai 
kemaafan kerana dikhuatiri tabiat mereka itu akan merosakkan banyak 
manusia. Rejam sampai mati adalah ubat yang paling mujarab bagi 
manusia jenis ini.


HIKMAH DISEBALIK PERLAKSANAAN HUDUD


Buat penzina yang belum berkahwin.mereka mempunyai antibody T4 
Limfosit yang kuat dan masih bertenaga. Jika sekiranya seseorang 
penzina itu dihinggapi HIV selepas penzinaanya,T4 Limfositnya akan 
diserang oleh HIV Aids yang akan menyebabkan sel-sel T4 Limfositnya 
musnah sehingga menyebabkan mati dan akhirnya sel sum-sum 
tulangnya mengalami kelumpuhan dan fibrosis dan tidak lagi dapat lagi 
menghasilkan sel-sel T4 yang baru. Badan akan lemah dan Sindrom 
Kurang Daya Tahan Penyakit akan menyerang.

Pesakit jenis ini juga mempunyai kemungkinan untuk disembuhkan. 
Tetapi dengan syarat ia mesti didera dan badannya mesti mengalami 
kesakitan yang banyak bagi meransang penghasilanan sel-sel T4 yang 
baru serta mengelakkan sum-sum tulang daripada fibrosis.Cara terbaik 
adalah dengan menyebat diantara bawah tengkuk dan di atas pinggang 
di bahagian belakang dengan sebatan yang akan meransang penghasilan 
semula antibodi T4 yang baru dan pesakit tersebut boleh sembuh daripada 
AIDS selepas antibodi sel-sel T4 Limfositnya itu boleh menguasai HIV 
AIDS.

Jika sekiranya pesakit tersebut sudah berkahwin .apabila dihinggapi virus 
AIDS,sel-sel T4 mereka telah lemah berbanding dengan sel-sel T4 
kepunyaan mereka yang belum berkahwin. Kelemahan ini berpunca 
daripada sum-sum tulang yang mengalami sedikit hakisan dan kurang 
menghasilkan antibodi kerana lebih banyak ditumpukan kearah 
menghasilakan benih-benih bagi tujuan menghasilkan sperma-sperma 
baru. Penzina jenis ini tidak akan dapat diselamatkan daripada virus HIV 
AIDS dan rejam sehingga mati adalah merupakan penyelesaian terbaik 
bagi mengelakkan jangkitan dan penyebaran penyakit di samping 
memberikan pengajaran yang menyebabkan orang lain takut untuk 
melakukan kesalahan yang sama.


IMUNITI DAN HIKMAH PELAKSANAAN HUDUD


Sistem imuniti badan manusia adalah menepati sistem pentadbiran dan 
pertahanan sesebuah negara Islam.Di dalam badan manusia terdapat 
berjuta-juta sel yang terdiri kebanyakanya daripada protein. Begitu juga 
keadaanya antibodi yang terdiri 100% daripada protein. Salah satu 
keistimewaan bagi haiwan vertebrata ialah keupayaan antibodinya 
mengenali kandungan asal badan (yang di panggil sel asal)dan benda-
benda yang datang dari luar. Tindakbalas imuniti adalah merangkumi 
kesemua aktiviti yang pada akhirnya menghasilkan penghapusan bahan-
bahan luar (foreign materials) samaada melalui proses kecederaan atau 
tidak .Tindakbalas imun adalah merangkumi dua fenomena yang asas:
1.Tindakbalas humoral (tindakan antibody)
2.Tindakbalas pembaikan sel

Toleran (ketiadaan tindakbalas imun) adalah juga salah satu daripada 
mekanisme tindakbalas imun yang bertindak sebagai mekanisme 
pertahanan yang memelihara tindakbalas imun terhadap sel sendiri. 
Dalam banyak hal, mekanisme pertahanan badan (tindak balas imun) 
adalah seolah–olah sebuah sistem pengawalan (undang-undang hudud) 
yang di wujudkan bagi tujuan pengawalan.Sistem ini akan dapat 
mengenali antara orang asing dan penduduk tetap sebuah negeri. Orang 
asing yang di anggap mengancam keselamatan akan dihapuskan 
dengan di hukum dan penduduk asal negeri tersebut yang baik akan di 
tolerankan. Maka yang menyeleweng di kalangan penduduk asal negeri 
itu juga turut dihapuskan bagi tujuan keselamatan dan sistem sosial 
yang teratur itu.

Masyarakat yang tidak mempunyai undang-undang hudud yang telah 
di tentukan oleh Allah itu adalah seolah-olah masyarakat yang sedang 
dilanda AIDS dimana kesemua unsur asing budaya dan kehidupan yang 
boleh membahayakan manusia dan boleh memusnahkan kehidupan 
manusia dibolehkan masuk seluas-luasnya tanpa sebarang 
pengawasan.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang segala-gala 
keperluan biologis, psikologi dan mental manusia. Adalah menjadi satu 
perkara yang boleh merosakan manusia apabila manusia cuba 
menentukan haluan mereka sendiri yang mereka sendiri tidak faham 
dan tidak tahu. Sedangkan Allah ,Tuhan yang menjadikan dan 
menciptakan yang paling arif dan tahu tentang keperluan-keperluan 
manusia serta sistem pengawalanan yang dapat  mengawal manusia 
daripada terjerumus ke lembah perhambaan nafsu yang boleh 
memusnahkan manusia itu sendiri.


HIKMAH MANDI WAJIB


Adalah banyak diketahui oleh pakar sains bahawa di bawah kulit manusia 
terdapat banyak mikroorganisma yang hidup komensal. Mikroorganisma 
ini akan keluar dan berada di hujung rambut dan bulu roma setiap kali 
manusia berpeluh atau selepas melakukan hubungan kelamin dengan 
isteri @ suami. Sudah tentulah badan akan menjadi kotor dan organisma 
ini akan mudah berjangkit kepada orang lain apabila ia keluar dan 
berurusan tanpa mandi junub.

Bakteria ini jika sekiranya mempunyai peluang untuk menguasai badan 
kita ketika daya tahan badan manusia menjadi lemah akan mengambil 
kesempatan dan akan menjadi parasit dan boleh menyebabkan jangkitan 
di tubuh badan kita. Itulah sebabnya Islam menetapkan mandi junub 
sebagai cara pembersihan diri dan tubuh badan daripada tercemar daripada 
bakteria tadi. Keluar berjual-beli, makan, minum, berhubungan dan 
berinteraksi dengan orang lain dalam keadaan berjunub adalah 
makruh.Allah Yang Maha Mengetahui tentang makhluk yang 
diciptakannya ini telah menetapkan bahawa manusia mesti mandi wajib 
selepas setiap kali datang haid nifas dan bersetubuh.

Ia adalah bagi tujuan pembersihan dan penyucian diri.Apabila bakteria 
tadi terkena atau dikenakan padanya air yang dapat menghilangkanya 
dari badan ,ia akan mati dan tidak dapat menjangkiti orang lain. Maka 
terselamatlah manusia daripada jangkitan dan wabak penyakit sekaligus 
dan meneruskan hidup dalam keadaan bersih dan sihat.


TAYAMMUM PENGGANTI MANDI JUNUB


Kenapakah tayammum dapat menggantikan mandi junub dan wudu’( 
dua jenis penyucian diri dalam Islam ) dalam keadaan air di tempat yang 
kering-kontang? Bakteria apabila terkena air akan mati disebabkan 
tekanan osmosis di dalam badannya sehingga air boleh menyerap masuk 
ke dalam badan dan akhirnya ia mati kerana mengalami overhydration. 
Begitu juga halnya apabila bakteria tadi didedahkan kepada keadaan 
yang terlalu kering dan kontang seperti apabila dikenakan padanya 
debu..Ia akan mati setelah air badannya keluar kerana tekanan osmosis 
lebih rendah daripada tekanan osmosis di luar badan menyebabkanya 
mati kerana air badan keluar dan kerana kekontangan fisiologi badan. - 
MANHAL
Tuesday, September 20, 2011

APABILA ANDA........ Apabila semuanya serba tidak kena, dan anda tidak tahu apa lagi yang hendak dibuat, ingatlah… anda masih boleh bersandar kepada Dia Yang Maha Mengasihi.

Apabila hidup diselubungi kegelapan, semuanya silap, carilah sinar itu dari Dia Yang Memberi Cahaya.

 Apabila dibelenggu masalah, sedangkan tiada sesiapa pun yang mahu mengambil kisah, ingatlah pada Dia yang tidak pernah melukakan hatimu. Dia Maha Adil.

 Apabila hati terluka dan kesakitan itu menumbangkan kudratmu, jangan berputus asa kerana Dia melihat segala-galanya.

 Apabila lemah tidak bermaya sedangkan perjalanan masih jauh perlu diharungi, carilah kekuatan itu dari Yang Maha Perkasa.

Apabila hidup ini dirasakan seperti beban, segala-galanya goyah, bangunkan semula kota semangat itu dengan keyakinan bahawa itulah iradat-Nya.

 Apabila jalan di depan digelapi mendung, sedangkan tiada sesiapa di sisi sudi menemanimu, carilah jalan lurus itu dari Dia, yang menjadi satu-satunya panduan hidup.

 Apabila semua di sekeliling tidak mahu mendengar suara dan keluhanmu, jangan kecewa kerana Dia Maha Mendengar.

 Apabila miskin dan papa, anda terperangkap dalam kesempitan, ingatlah kepada Dia Yang Maha Mendengar.

 Apabila engkau dalam kedukaan sedangkan tiada tempat untuk melarikan diri, mengadulah kepada Dia Yannnnng Satu.

 Apabila keseorangan dan kedukaan itu seperti tiada penghujungnya, serahkan dirimu kepada Dia… satu-satunya tempat yang boleh digantungkan harapan.

 Dan apabila parut lukamu dicederakan lagi, hatimu dicakari kebimbangan, ingatlah bahawa Dia sentiasa bersama orang-orang yang sabar.